Irish Language StatementWe are committed to meeting HEA’s obligations under the Official Languages Act, 2003. We will in particular;

  • Reply in Irish to correspondence received in Irish
  • Publish our annual report and key policy documents in Irish and English.

The following documents are available in Irish:

An Plean Náisiúnta um Chothromas Teachta ar Ardoideachais, 2015-2019

Plean Straitéiseach 2018-2022

Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas go dtí 2030

An tÚdarás um Ard-Oideachas Plean maidir le Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Struchtúr an Oideachais do Mhúinteoirí in Éirinn: Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn maidir le hAthchóiriú a Chur i bhFeidhm

As our capacity increases, we are working towards a greater use and integration of Irish across our websites.

If you could like to discuss matters relating to Irish at the HEA, or have a query you would like to discuss through Irish, please contact

Malcolm Byrne

An tÚdarás um Ard-Oideachas
3 Áras Síol mBrain
Ascaill Crampton
Bóthar Síol mBrain
Baile Átha Cliath 4

D04C2Y6

Phone: +353 1 231 7100
Lo-Cal Number: 1890 200 637
Fax: +353 1 231 7172

Ráiteas maidir leis an nGaeilgeTáimid tiomanta do na dualgais atá ar an Údarás um Ard-Oideachas faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, a chomhlíonadh. Tabharfaimid faoi na gníomhacha seo a leanas ach go háirithe:

  • Tabharfaimid freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras a thagann isteach i nGaeilge
  • Foilseoimid ár dtuarascáil bhliantúil agus ár bpríomhdhoiciméid bheartais i nGaeilge agus i mBéarla.

Tá leagan Gaeilge ar fáil de na doiciméid seo a leanas:

An Plean Náisiúnta um Chothromas Teachta ar Ardoideachais, 2015-2019

Plean Straitéiseach 2008-2010

Tuarascáil, Cuntais: Reports, Accounts and Stats 2002-2004

Struchtúr an Oideachais do Mhúinteoirí in Éirinn: Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn maidir le hAthchóiriú a Chur i bhFeidhm

De réir mar a thagann feabhas ar ár n-acmhainneacht, táimid ag obair chun an Ghaeilge a úsáid agus a chomhtháthú níos mó ar ár láithreáin ghréasáin ar fad.

Más maith leat ábhar a bhaineann leis an nGaeilge a phlé, nó más maith leat rud a phlé trí Ghaeilge, déan teagmháil le:

Malcolm Byrne
Guthán: +353 1 231 7100
Uimhir Íosghlao: 1890 200 637
Facs: +353 1 231 7172