Taispeánann an liosta thíos na leathanaigh ar fad le aistriú Gaeilge

Saoirse Faisnéise

Tá an chuid seo freagrach as cuidiú leis an bpobal ginearálta agus foireann leas a bhaint as a gcearta faoi Acht FOI a bhí sínte chuig an HEA i nDeireadh Fómhair 2001.

Tuilleadh eolais

Cosaint Sonraí

Tá freagracht reachtúil ag an ÚAO, ag leibhéal an Rialtais Láir, le haghaidh rialachas agus rialáil éifeachtach institiúidí ardoideachais agus an chórais ardoideachais.

Tuilleadh eolais

Eolas faoin Earnáil Phoiblí

Faigh eolas ar

  • Soláthar
  • Sonrasc agus íocaíochtaí
  • Próiseas íocaíochta agus seoltáin
  • Íocaíochtaí dhéanacha
  • Orduithe ceannaigh
  • Comhréireacht chánach

Tuilleadh eolais

Ráiteas maidir leis an nGaeilge

Táimid tiomanta do na dualgais atá ar an Údarás um Ard-Oideachas faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, a chomhlíonadh.

Tuilleadh eolais

Foilseacháin i nGaeilge

Féach ar foilseacháin an HEA ar fáil i nGaeilge thíos


Gach foilseachán ar fáil i nGaeilgeShare