Taispeánann an liosta thíos na leathanaigh ar fad le aistriú Gaeilge

Saoirse Faisnéise

Tá an chuid seo freagrach as cuidiú leis an bpobal ginearálta agus foireann leas a bhaint as a gcearta faoi Acht FOI a bhí sínte chuig an HEA i nDeireadh Fómhair 2001.

Tuilleadh eolais

Cosaint Sonraí

Tá freagracht reachtúil ag an ÚAO, ag leibhéal an Rialtais Láir, le haghaidh rialachas agus rialáil éifeachtach institiúidí ardoideachais agus an chórais ardoideachais.

Tuilleadh eolais

Eolas faoin Earnáil Phoiblí

Faigh eolas ar

  • Soláthar
  • Sonrasc agus íocaíochtaí
  • Próiseas íocaíochta agus seoltáin
  • Íocaíochtaí dhéanacha
  • Orduithe ceannaigh
  • Comhréireacht chánach

Tuilleadh eolais

Ráiteas maidir leis an nGaeilge

Táimid tiomanta do na dualgais atá ar an Údarás um Ard-Oideachas faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, a chomhlíonadh.

Tuilleadh eolais

Foilseacháin i nGaeilge

Féach ar foilseacháin an HEA ar fáil i nGaeilge thíos


Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We'd also like to set optional analytics cookies to help us improve it. We won't set these optional cookies unless you enable them. Using this tool will set a cookie on your device to remember your preferences.

For more detailed information about the cookies we use, see our Privacy Policy page


Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.


Analytics cookies

We'd like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.