Zoom

  • Increase
  • Decrease

Current Zoom: 100%

  • Home / 
  • Staitisticí 

Staitisticí

Staitisticí Ardoideachais 

 

Suirbhéireacht Náisiúnta ar Mhic Léinn Éireannacha 

 

Úsáideoirí na Suirbhéireachta Náisiúnta ar Mhic Léinn Éireannacha:  le huaslódáil a dhéanamh ar shonraí institiúide déan cliceáil anseo le do thoil.

 

Staitisticí 2011/2012

Le féachaint ar staitisticí 2011/2012 déan cliceáil anseo.

 

Staitisticí 2010/2011

Le féachaint ar staitisticí 2010/2011 déan cliceáil anseo.

 

Tuairiscí Achomair 2004/2005 - 2009/2010

 

Aimsigh thíos, le do thiol, na tuairiscí achomair do gach institiúid atá ainmnithe ag an ÚAO do gach leibheál.  Is féidir sainmhínithe iomlána agus staitisticí mionsonraithe a aimsiú ar leathanaigh na staitisticí faoi bhun na rollachán achomair seo.

 

Rollacháin Lánaimseartha 

 
2004/2005       2005/2006        2006/2007     Uni 07/08     IoT 07/08    Uni 08/09   
 
IoT08/09            Uni 09/10        IoT 09/10
 

Rollacháin Pháirtaimseartha

 
 
 

Lár-Oifig Iontrála

Faigheann formhór na mac léinn a théann chuig Institiúidí Ardoideachais maoinithe ag an Údarás um Ard-Oideachas ionad ar chúrsa trí iarratas a dhéanamh tríd an Lár-Oifig Iontrála (LOI). 

 

Tá Rannóg na Staitistice tar éis roinnt tuarascálacha a fhoilsiú a dhéanann athbhreithniú ar shonraí iarratais an LOI. 

           

Forbhreathnú ar Iarratais agus ar Ghlacadh chuig Ardoideachas 

 

Rogha Disciplíne agus Treochtaí do Phointí Níos Airde do Ghlacóirí LOI.

 

Tosaitheoirí 

Déantar sainmhíniú ar mhic léinn a théann chuig institiúidí a bhíonn maoinithe ag an ÚAO don chéad bhliain de chúrsa fochéime den chéad uair mar thosaitheoirí.

 

New Entrants Soláthraíonn tosaitheoirí faisnéis thábhachtach bliain i ndiaidh a chéile maidir le líon na mac léinn a thosaíonn ar oideachas tríú leibhéal den chéad uair. 

 

Mic Léinn Reatha:

Fochéimithe 

Déantar gach Mac Léinn atá ag staidéar in institiúid tríú leibhéal faoi láthair a shainmhíniú mar rollacháin.

Nuair a théann an mac léinn fochéime ar aghaidh chuig an dara bliain staidéir nó bliain dá éis nó má dhéantar an bhliain a athdhéanamh, déantar na staitisticí seo a rangú mar rollacháin fhochéime  agus áirítear figiúirí do thosaitheoirí iontu. 

Nuair a éiríonn le mic léinn fhochéime cúrsa forchéime a chríochnú baineann siad cáilíocht  amach ina réimse.  Is féidir féachaint ar na staitisticí seo i gcéimithe fochéime  institiúide ÚAO.

Soláthraíonn leathanach sonraí na mac léinn céime fochéime faisnéis ar inscne agus aois, ar thír bhuanchónaithe de réir inscne agus ar theaghais de réir aoise do gach céimí fochéime do 2007/2008 agus do na blianta ina dhiaidh sin. 

Nuair a éiríonn leis an mac léinn fochéime cúrsa fochéime a chríochnú go ráthúil, is féidir leo cinneadh a dhéanamh maidir le tabhairt faoi chúrsa iarchéime.  

Iarchéimithe 

Tá catagóiriú déanta ar na staitisticí seo i rollacháin iarchéime.  

Nuair a éiríonn leis an mac léinn iarchéime cúrsa acadúil a chríochnú go ráthúil baineann siad cáilíocht amach ina réimse.  Is féidir féachaint ar na staitisticí seo i gCéimithe Iarchéime  institiúide ÚAO.

Soláthraíonn leathanach sonraí na mac léinn céime iarchéime faisnéis ar inscne agus aois, ar thír bhuanchónaithe de réir inscne agus ar theaghais de réir aoise do 2007/2008 agus do na blianta ina dhiaidh sin. 

         ( Áirítear i rannán na bhfoilseachán an Chéad Tuarascáil Sprice do bhlianta éagsúla) 

Sonraí na Mac Léinn 

Student DetailsLéiríonn staitisticí Sonraí na Mac Léinn aois, contae dúchais, cineál árais chónaithe le linn an téarma, agus tír dhúchais gach mac léinn lánaimseartha a bhíonn cláraithe in institiúidí ÚAO

Foilseacháin

Cuireann an Rannóg Staitistice roinnt tuarascálacha agus páipéir ar fáil ina ndéantar anailís ar staitisticí na mac léinn.  Cliceáil anseo le féachaint orthu.

 

Tuairisceáin Bhliantúla Staitistiúla 

 
Le féachaint ar fhaisnéis ar an dTuairisceán Bliantúil Staitistiúil don ÚAO, cliceáil anseo.
 

Eolas ar Chosaint Sonraí 

Le féachaint ar fhaisnéis ar Chosaint Sonraí, cliceáil anseo

Athbhreithniú ar Sholáthar na gClár

Sonraí chláir institiúide cistithe ag an ÚAO de réir disciplíne agus réigiúin 2010/11

 
 
SOCIAL & COMMUNITY
hea facebook