Zoom

  • Increase
  • Decrease

Current Zoom: 100%

  • Home / 
  • Cistiúchán 

CISTIÚCHÁN

Is rannóg de chomhdhéanamh nua atá i gCistiúchán na gCóras a bhfuil na freagrachtaí seo a leanas uirthi:

Cistiúchán athfhillteach (bloc) agus gníomhaíochtaí gaolmhara maidir leis na hollscoileanna agus na hinstitiúidí teicneolaíochta. 

Cistiú caipitil ghinearálta don earnáil ollscolaíochta agus cistiú caipitil taighde d’ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta faoi Chúrsaí 4 agus 5 CTITL agus gníomhaíochtaí gaolmhara

Cúrsaí CTITL 4&5 an chláir chistiúcháin athfhillteach

Bainistíocht an chláir Cúnamh Éireann maidir le Comhoibriú Straitéiseach

Bainistíocht ar bhuiséid agus íocaíochtaí do Erasmus, Comhairle Taighde na hÉireann, gréasánÚAO, Ionad na hÉireann um Ríomhaireacht Ardleibhéil agus sruthanna cistiúcháin ríomh-irishleabhar

Comhordú agus gníomhaíochtaí gaolmhara Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa/Cistí Struchtúrtha na hEorpa

 
SOCIAL & COMMUNITY
hea facebook